[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Linies il·legibles a iceweasel i altres programesDe fet, sembla que és un problema de la interacció de libcairo2 1.12 amb els controladors gràfics.

Altres distribucions basades en Debian, com Ubuntu, continuen amb libcairo2 1.10

Potser fent una regresió del paquet libcairo2 a la versió anterior 1.10 se soluciona


A 2012-06-18 17:06, tictacbum escrigué:
a mi també em passa en una instal·lació neta de wheezy, crec que és un
bug del driver nouveau:
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=666468
estic provant d'instal·lar el driver nvidia seguint
http://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers#Installation-1
però em dóna un error al compilar el mòdul

salut!

El 28 de maig de 2012 11:10,  <alex@probeta.net> ha escrit:

A mi també em passa, amb Debian Testing, sobretot al Gmail amb els
navegadors Chromium i Iceweasel.

Tinc una targeta gràfica nVidia 8400, amb els controladors que venen per
defecte amb la Debian Testing.

Abans treballava amb una Ubuntu 11.04 amb els mateixos navegadors, amb els
controladors propietaris de nVidia, i no em passava.


De fet, també em passa amb Libreoffice i altres aplicacions que no són navegadors. Això sempre a la meva torre amb una Nvidia 8400 i amb els controladors per defecte Nouveau. I no ha desaparescut amb el temps tot i
que les X es van actualitzant de tant en tant.

Al meu portàtil, on també tinc una Debian Testing no em passa. Allà no
tinc chip gràfic nVidia.

Suposo que ha de ser problema del controlador, o d'una combinació de factors.

Una cosa que no he probat és migrar als controladors propietaris de nVidia.

En tot cas, ha d'haver molta més gent que li passa això. Buscaré a
diferents foros i, si trobo el que passa, escriuré a la llista
--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org Archive: http://lists.debian.org/d0dd1dfc47b98d56fb5006ed0c9e4916.squirrel@probeta.netReply to: