[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SERVEI GRÀFICA Dimarts, 19 de juny de 2012, Marc - Gertograf va escriure:
SPAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


una altra cosa seria que vosaltres oferíssiu a bon preu samarretes serigrafies 
de debian, impressions dels manuals de debian a bon preu o qualsevol producte 
relacionat amb debian (o en el seu defecte programari lliure), però em sap 
greu, el vostre correu és un spam com una casa.


Leo-- 
--
Linux User 152692     PGP: 0xF944807E
Catalonia
-------------------------------------
A: Because it messes up the order in which people normally read text.
Q: Why is top-posting such a bad thing?
A: Top-posting.
Q: What is the most annoying thing in e-mail?


Reply to: