[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Com sobreviure en territori enemic? (a.k.a autent icació linux en entorns windows)Hola:

A la feina hi han escriptoris win i debian (squeeze) i servidors win i debian. En principi no hi han problemes. El que s'ha fet és:

- Escriptoris debian: umask a 002.
- Servidor debian: carpetes compartides amb nfs pels escriptoris debian i samba pels win
- Servidor win: els escriptoris debian el munten amb cifs i amb les opcions:
    file_mode=0644,dir_mode=0755,uid=1000,gid=100,workgroup=hugtip,iocharset=utf8

Salut!!

On Thu, 2 Feb 2012 10:30:19 +0100
Marc Olive <marc.olive@blauadvisors.com> wrote:

> On Thursday 02 February 2012 10:04:55 Antoni Soto i Riera wrote:
> > Griera writes:
> >  > Hola:
> >  > 
> >  > Poder seria interessant conèixer els motius d'haver acabat tècnicament
> >  > malament.
> >  > 
> >  > Gràcies i salut!!
> > 
> > L'objectiu era que els usuaris veiessin el mateix espai de disc des
> > dels dos sistemes operatius, però el sistema de fitxers no aguantava
> > les necessitats d'un escriptori modern: soft links, pipes, sockets,
> 
> !!
> 
> Montaves el directori home sencer dels usuaris per SMB? SMB no te ni idea dels 
> enllaços *NX i molt menys de permisos i usuaris. A més, què tenen a veure els 
> arxius d'un escriptori Win amb un Linux?
> Si de cas, el que s'ha de fer és montar l'espai SMB en un altre espai, a 
> l'estil "~/Documents" o similar (en realitat, montar-ho a /mnt/SMB i crear 
> enllaços als homes dels usuaris), però no directament a "/home"...
> No se, potser no he captat l'objectiu o el que vau fer.
> 
> Salutacions,
> 
> -- 
> 
> Marc Olivé
> Blau Advisors
> 
> www.blauadvisors.com  


Reply to: