[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Com sobreviure en territori enemic? (a.k.a autenticació linux en entorns windows)2012/2/1 Orestes Mas <orestes@tsc.upc.edu>
>
> Hoola a tothom, feia molt de temps que no escrivia, però les llistes estan per
> ajudar-se, no? doncs us demano consell:
>
> Permeteu-me descriure-us la situació ipreguntar-vos per la possible solució.
> Si no teniu ganes d'entrar en detalls excessius, crec que només amb una guia
> general de per on tirar ja ho podré investigar jo sol.
>
> Una petita empresa té una xarxa formada per un servidor GNU/Linux i uns
> clients que són tots windows. El servidor actua de controlador de domini
> windows gràcies al Samba, i tots els clients s'autentiquen contra ell. Fins
> aquí tot normal  funciona bé.
>
> La qüestió és que a instàncies meves ara aquesta gent introduirà a la xarxa un
> client exclusivament GNU/Linux, perquè ja estan tips de bregar amb diversos
> virus que han afectat regularment ordinador de secretaria, on hi ha la
> comptabilitat i altres coses comunes. Aquest ordinador executarà també windows
> en una màquina virtual per poder seguir usant els programes de comptabilitat,
> però aquest fet és irrellevant pel què ens ocupa.
>
> Una vegada descrita la situació, el nucli de la meva pregunta és el següent:
> Com es pot aprofitar el sistema d'autenticació de windows (proveït pel Samba
> del servidor) per tal d'autenticar també els usuaris de Linux? Quins paquets
> cal instal·lar, i què m'haig de mirar, essencialment?
>

Al wiki de Debian hi ha aquest enllaç:
http://wiki.debian.org/Authenticating_Linux_With_Active_Directory

Explica la forma de validar-se al domini de AD, no estic segur que
s'adapti al que vols, però pot donar-te algunes idees.

---
Javier

>
> Gràcies de bestreta.
>
> --
> Cordialment,
>
> Orestes Mas.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 1588791.0ZvqDqEhQn@oersted.upc.edu">http://lists.debian.org/[🔎] 1588791.0ZvqDqEhQn@oersted.upc.edu
>


Reply to: