[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Com sobreviure en territori enemic? (a.k.a autent icació linux en entorns windows)Griera writes:
 > Hola:
 > 
 > Poder seria interessant conèixer els motius d'haver acabat tècnicament malament.
 > 
 > Gràcies i salut!!
 > 

L'objectiu era que els usuaris veiessin el mateix espai de disc des
dels dos sistemes operatius, però el sistema de fitxers no aguantava
les necessitats d'un escriptori modern: soft links, pipes, sockets,
... Gnome no funcionava per problemes en els fitxers de configuració
local dels usuaris. KDE sí. El display manager també va tenir
problemes pels noms de fitxers i directoris amb espais en blanc. Els
permisos dels fitxers també eren un problema.

Ara bé, no vaig aconseguir saber si tot això passava per una mala
configuració del servidor (al qual no tenia accés), dels clients o
senzillament perquè el programari privatiu no respecta els estàndards.

Toni

 > 
 > On Wed, 1 Feb 2012 18:47:39 +0100
 > Antoni Soto i Riera <tonis@lsi.upc.edu> wrote:
 > 
 > > Orestes Mas writes:
 > >  > [...]
 > >  > 
 > >  > Com es pot aprofitar el sistema d'autenticació de windows (proveït pel Samba 
 > >  > del servidor) per tal d'autenticar també els usuaris de Linux? Quins paquets 
 > >  > cal instal·lar, i què m'haig de mirar, essencialment?
 > >  > 
 > > 
 > > Temps era temps vaig fer uns experiments per convèncer el centre de
 > > càlcul de l'ETSEIB que podien instaŀlar clients linux a les aules fins
 > > i tot treballant amb un servidor hostil windows. La cosa va acabar bé
 > > políticament, però malament tècnicament: no ho recomano a ningú. Ara
 > > bé, crec que la part d'autenticació dels clients linux contra el
 > > servidor windows et pot donar pistes [1].
 > > 
 > > Toni
 > > 
 > > [1] http://www.lsi.upc.edu/~tonis/inf/DebianETSEIB.html#configuraci-de-winbind


Reply to: