[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Com sobreviure en territori enemic? (a.k.a autent icació linux en entorns windows)On Thursday 02 February 2012 10:04:55 Antoni Soto i Riera wrote:
> Griera writes:
>  > Hola:
>  > 
>  > Poder seria interessant conèixer els motius d'haver acabat tècnicament
>  > malament.
>  > 
>  > Gràcies i salut!!
> 
> L'objectiu era que els usuaris veiessin el mateix espai de disc des
> dels dos sistemes operatius, però el sistema de fitxers no aguantava
> les necessitats d'un escriptori modern: soft links, pipes, sockets,

!!

Montaves el directori home sencer dels usuaris per SMB? SMB no te ni idea dels 
enllaços *NX i molt menys de permisos i usuaris. A més, què tenen a veure els 
arxius d'un escriptori Win amb un Linux?
Si de cas, el que s'ha de fer és montar l'espai SMB en un altre espai, a 
l'estil "~/Documents" o similar (en realitat, montar-ho a /mnt/SMB i crear 
enllaços als homes dels usuaris), però no directament a "/home"...
No se, potser no he captat l'objectiu o el que vau fer.

Salutacions,

-- 

Marc Olivé
Blau Advisors

www.blauadvisors.com  

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: