[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: Re: xorg + nvidia (el no va mes en sadisme)
No se si us pot servir d'ajuda, perquè per el que no faig servir la accelaració grafica 3d com minim de forma conscient.
Estic a sid amb aquesta tarja.  
VGA compatible controller : nVidia Corporation G86 [GeForce 8400 GS] 

perico@despatx:~$ glxgears
3439 frames in 5.0 seconds = 687.653 FPS
3521 frames in 5.0 seconds = 701.955 FPS
3496 frames in 5.0 seconds = 699.142 FPS
3453 frames in 5.0 seconds = 690.506 FPS
3507 frames in 5.0 seconds = 701.292 FPS
3499 frames in 5.0 seconds = 699.674 FPS
3500 frames in 5.0 seconds = 699.997 FPS
3500 frames in 5.0 seconds = 699.800 FPS
3446 frames in 5.0 seconds = 689.151 FPS
3502 frames in 5.0 seconds = 700.284 FPS
3483 frames in 5.0 seconds = 696.449 FPS

perico@despatx:~$ aptitude search mesa- | grep ^i
i   libgl1-mesa-dev                 - free implementation of the OpenGL API -- G
i   libgl1-mesa-dri                 - free implementation of the OpenGL API -- D
i   libgl1-mesa-glx                 - free implementation of the OpenGL API -- G
i   libglu1-mesa-dev                - Mesa OpenGL utility library -- development
i   mesa-common-dev                 - Developer documentation for Mesa          
i   mesa-utils                      - Miscellaneous Mesa GL utilities           

perico@despatx:~$ glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: Mesa Project
OpenGL renderer string: Software Rasterizer
OpenGL version string: 2.1 Mesa 7.11
OpenGL shading language version string: 1.20
OpenGL extensions:

Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere@nubiola.cat
           pnubiola@fsfe.org
           pere.nubiola@gmail.com


El 24 de novembre de 2011 7:53, cubells <vicent@vcubells.net> ha escrit:
Daniel Elias <daniel.elias@gigamail.cat>:


jo diria que ho tens tot correcte.

Jo en el teu cas les possibles coses que intentaria fer és:

- comprovar que el draftsight té alguna opció per a treballar sense
accel·leració gràfica i activar-la.
- compilar una versió més moderna encara del driver nouveau/opengl

sort.


De moment, he trobat el LibreCad al Synaptic, l'he instal·lat, i
funciona bastant bé. No té problemes de OpenGL i fa la feina que
necessito, que no és massa complicada.

Quan hagi reposat un temps encararé el tema de la versió ultramoderna
del driver nouveau (he trobat alguna cosa que es diu gallium però pel
sid, i jo tinc wheezy).Gallium seria l'ideal per fer anar la teua tarja a tope.

Si més endavant aconsegueixes configurar-ho, retorna a la llista un howto per tenir clar com fer-ho.--

cubells

web: vcubells.net
microblogging: identi.ca/cubells
xmpp: cubells@jabber.org

--


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 4ECDE9EC.2010503@vcubells.net" target="_blank">http://lists.debian.org/[🔎] 4ECDE9EC.2010503@vcubells.netReply to: