[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

update-alternativesBones, estic intentant canviar la màquina java de la jre1.6.0_27 a la
jre1.6.0_29, totes dues al directori /usr/java.

update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java"
"/usr/java/jre1.6.0_29/bin/java" X (X és un número qualsevol)

A l'executar aquesta ordre, no em mostra cap sortida, ni amb la opció
--verbose, y quan faig update-alternatives --config java al llistat no
em surt la màquina nova. En tinc 4 que van de la 0 a la 3, y no sé
perquè no em va bé.

Alguna idea?

Gracies

Jordi.


Reply to: