[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: Re: xorg + nvidia (el no va mes en sadisme)

-------- Mensaje original --------
Asunto: Re: xorg + nvidia (el no va mes en sadisme)
Fecha: Mon, 21 Nov 2011 20:41:00 +0100
De: Daniel Elias <daniel.elias@gigamail.cat>
Para: cubells <vicent@vcubells.net>


El 21/11/11 17:39, cubells escribió:
>> Daniel Elias <daniel.elias@gigamail.cat>:
>>
>>
>> daniel@daniel-debian:~$ aptitude search mesa- | grep ^i
>> i A libgl1-mesa-dev - free implementation of the OpenGL API -- G
>> i libgl1-mesa-dri - free implementation of the OpenGL API -- D
>> i libgl1-mesa-dri-experimental - free implementation of the OpenGL 
>> API -- E
>> i A libgl1-mesa-glx - free implementation of the OpenGL API -- G
>> i A libglu1-mesa-dev - Mesa OpenGL utility library -- development
>> i A mesa-common-dev - Developer documentation for Mesa
>> i A mesa-utils - Miscellaneous Mesa GL utilities
>>
>
> i aquesta:
>
> $ glxinfo | grep OpenGL
>
daniel@daniel-debian:~$ glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: Nouveau
OpenGL renderer string: Mesa DRI nv17 x86/MMX/SSE2
OpenGL version string: 1.2 Mesa 7.11
OpenGL extensions:

-- 
Daniel Elias

Usuari de Linux nº 461584


Reply to: