[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Incrementar mida RAMDisk a SqueezeHola,

Veig que el tema del RAMDisk ha canviat una mica a la versió 6.0 de Debian.

Després de cercar informació he aconseguit muntar els /dev/ramN amb:


          mknod /dev/ram1 b 1 1
          chown root:disk /dev/ram1
          chmod 0660 /dev/ram1
          mkfs -t ext3 -q /dev/ram1 8192
          mkdir -p /ramcache
          mount /dev/ram1 /ramcache


Voldria augmentar la mida del RAMDisk, ara n 8Mb.

Tot i afegir al grub.cfg:

          linux   /boot/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=UUID=21ee4c4a-89dc-4d1b-86ac-87a52141ee5f ro    ramdisk_size=512000  quiet

No puc crear /dev/ramN majors a 8Mb.

El meu Sistema:

          root@debian6:/home/valenti# cat /etc/issue
          Debian GNU/Linux 6.0 \n \l

          root@debian6:/home/valenti# uname -a
          Linux debian6 2.6.32-5-686 #1 SMP Mon Oct 3 04:15:24 UTC 2011 i686 GNU/Linux
          root@debian6:/home/valenti#


Gràcies!


vln

Reply to: