[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: Re: xorg + nvidia (el no va mes en sadisme)Daniel Elias <daniel.elias@gigamail.cat>: i aquesta:

 $ glxinfo | grep OpenGL

daniel@daniel-debian:~$ glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: Nouveau
OpenGL renderer string: Mesa DRI nv17 x86/MMX/SSE2
OpenGL version string: 1.2 Mesa 7.11
OpenGL extensions:jo diria que ho tens tot correcte.

Jo en el teu cas les possibles coses que intentaria fer és:

- comprovar que el draftsight té alguna opció per a treballar sense accel·leració gràfica i activar-la.
- compilar una versió més moderna encara del driver nouveau/opengl

sort.


--

cubells

web: vcubells.net
microblogging: identi.ca/cubells
xmpp: cubells@jabber.org

--


Reply to: