[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Poca autonomia... mala configuració ?+ David Gasa Castell <dgasacas7@gmail.com>:

> Llavors... les bateries es poden canviar... ¿?..

Les bateries es consideren fungibles, com la tinta o
el tòner de les impressores. És perfectament normal
haver-les de canviar després d'un temps prou llarg
d'ús o si són defectuoses, però la qualitat de fungible
fa que la garantia de les bateries sigui diferent de la
dels portàtils i normalment molt més curta, per exemple
de 6 mesos.

Salut i sort!

-- 
Alex Muntada <alexm@alexm.org>
http://alexm.org/


Reply to: