[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Poca autonomia... mala configuració ?El Divendres dia Divendres 17 Desembre 2010 David Gasa Castell Gasa David Gasa 
Castell <dgasacas7@gmail.com> va escriure:
> > El teu cas no és normal, encara que no dones les dades *amb bona
> > intenció:* "...el fabricant del meu m'informa que té una autonomia de 3
> > hores, 45 minuts... i en realitat amb prou feines arriba al quart
> > d'hora..."
> > 
> > El que has de fer es omplir la bateria al màxim i veure que et diu el
> > monitor de bateria de la teva debian, fins a quant aguanta. També depèn
> > de l'ús que li dones, un portàtil dura més amb poca despesa de CPU que
> > amb molta.
> 
> Comprenc el tema de la necessitat variable de corrent... però per
> exemple gnome-power-management, amb una càrrega de la bateria al 100
> %, m'ha informat que disposava de 16 hores, 41 minuts, i només he
> pogut treballar 26 minuts...

Per molt que el sistema no sigui capaç d'optimitzar el consum d'energia, la 
bateria hauria de durar més de 26 minuts. Potser la bateria està espatllada o 
ha arribat al final de la seva vida útil?

Orestes.

> 
> I el segon gran tema. Quan la bateria es queda buida, el portàtil
> s'apaga a la "brava"; i no crec que això sigui gaire bo pel sistema de
> fitxers, etc. Es possible fer algun script o tocar algun fitxer de
> configuració per tal que abans que la bateria s'acabi del tot es
> llenci alguna mena de shutdown o algun avís per donar temps a guardar,
> etc, etc...  ?

Si, això es pot fer, és clar, però sempre i quan la bateria informi 
correctament al sistema de la càrrega real que li queda. Vist el que dius al 
paràgrgaf anterior tinc dubtes raonables que això sigui així en el teu cas.

Orestes.


Reply to: