[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: No em vol muntar un disc dur extern ( després de treure'l de l'fstab)El Dilluns 10 Maig 2010 16:17:16 joan va escriure:
> [un bot grapat de línies més avall]
>
> # /etc/fstab: static file system information.
> #
> # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
>
> proc     /proc      proc  defaults         0 0
> /dev/hda1  /        ext3  errors=remount-ro    0 1
> /dev/hda3  /home      ext3  defaults         0 2
> /dev/hdb1  /copia_seguretat vfat  utf8,gid=1003,umask=007 0 0
> # /dev/sda5 /media/sda5   vfat  defaults,utf8,umask=0  0 2
> # /dev/sda6 /media/sda6   ext3  defaults         0 2
> /dev/hda2  /windows     vfat  utf8           0 0
> /dev/hda4  none       swap  sw            0 0
> /dev/hdc   /media/cdrom0  udf,iso9660  user,noauto    0 0
> /dev/hdd   /media/cdrom1  udf,iso9660  user,noauto    0 0
>
> (les dugues línies comentades les he posat aquest matí; son les que
> hi havia abans que el Disk Manager les esborrés). Però les proves
> d'abans surten exactament igual amb o sense línies comentades.

Deixant de banda que el que en una arrencada pot ser /dev/sda a la 
següent sigui /dev/sdb especialment si parlem d'unitats USB de posar i 
treure, el problema original del fsck s'hauria resolt canviant els 
números '2' per '0' del final de tot de les línies del /etc/fstab :-) 
Era aquest 2 el que li deia a l'arrencada que havia de comprovar les 
particions i raonablement es queixava quan no les trobava.

Les unitats extraïbles, per regla general, no s'haurien d'analitzar mai 
de forma automàtica a l'arrencada i sí de tant en tant entre 
endollar-les i muntar-les de forma manual, especialment si a l'últim 
cop s'ha tret la unitat sense desmuntar-la correctament.

-- 
Atentament,

Eloi Notario.


Reply to: