[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: No em vol muntar un disc dur extern ( després de treure'l de l'fstab)

Al 10/05/10 14:48, En/na Orestes Mas ha escrit:
A Dilluns 10 Maig 2010, joan va escriure:
Al 10/05/10 10:48, En/na Orestes Mas ha escrit:
A Dilluns 10 Maig 2010, joan va escriure:
Hola,

Tenia un disc dur extern al que accedia perquè estava muntat al fstab i,
com que sempre que estava desconnectat em donava un error al carregar el
sistema (volia un fsck), el vaig treure amb un programa d'aquests
gràfics que serveixen per gestionar les particions...
A veure:

1) Que estigui al fstab no vol dir que estigui muntat.
Si, però a l'estar al fstab sempre que arrencava l'ordinador i el disc
dur extern no estava endollat, em donava un error tocanassos...
Ah, això és perquè devies tenir-ho configurat per tal que el muntés
automàticament.

Segurament... Això ho va fer el Disk Manager...

2) Si volia un fsck en carregar el sistema doncs cal que li facis,
altrament no el muntarà.
Quan el disc dur estava al fstab no tenia problemes per muntar-lo...
Mmm.. quina era la partició que et donava problemes, la de windows?

Vols dir a l'inici dels inicis? Quan encara no m'havia posat el Disk Manager? Tenia problemes de reconeixent de les unitats externes. Eren problemes periòdics i que jo atribuïa a les actualitzacions de la Testing. Per això em vaig posar el Disk Manager i també un altre programa amb entorn gràfic per configurar particions NTFS.

3) No entenc què vols dir amb això de que "el vas treure" amb un programa
de gestionar particions. Vols dir que vas esborrar la partició? era això
el que volies fer?
El Disk Manager (gestor de particions gràfic), em deia, quan tenia el
disc dur extern desendollat, que hi havia 2 particions sense usar
(corresponents al disc dur extern, que tenia una partició ext2 o ext3 i
una altra de windows), i em recomanava eliminar-les... El dioa que ho
vaig fer, ja vaig ser incapaç de què l'ordinador me les muntés en
endollar el disc dur extern, as usual.
No conec el disc manager, però suposo que agafava la info del fstab.

Jo també m'ho suposo. I, de fet, si li afegeixo al fstab les línies antigues de les particions del disc dur extern, el Disk Manager es "queixa" de què son particions en desús i que "si les vull treure" (dels fstab, encara que no ho expliciti).

4) Per ventura el vas formatar de nou? Si li vas esborrar la partició
caldrà tornar-la a crear i posar-hi un sistema de fitxers.
No, no vaig esborrar res del disc dur... Amb el portàtil se m'obre bé, i
veig el contingut de les 2 particions... L'únic que vaig fer és fer-li
cas al Disk Manager perquè tregués (suposo que l'fstab) les 2 particions
en desús...

Ah... a la sortida del dmesg veig que només et troba un disc /dev/sde.
Això vol dir que no està particionat, altrament hi veuries un /dev/sde1
com a mínim. Ja saps què et toca.
Doncs ja et dic que particionat i amb contingut si que està ;-) Ara
mateix he fet la prova amb el portàtil, a on no dona cap problema.
Doncs no ho entenc. Estàs segur que has posat *tota* la sortida del dmesg
relacionada amb aquest disc?

Em penso que si :-) Però torno a fer les proves que em demanes, a veure :-)

- fes un dmesg amb el disc desendollat

(aquí pots veure la darrera línia, del desendollament del disc dur que he fet ara mateix):

[196541.150593] usb 1-7: USB disconnect, address 12
riells:/home/joan#


- endolla'l i espera uns segons

fet...

- torna a fer el dmesg i compara curosament les línies del final amb les
d'abans. Si com dius tu hi tens dues particions, s'haurien de veure com a sde1
i sde2, per exemple. Altrament anem malament.

Si, si ja sé que anem malament :-) La putada és que no sé quin carai de mecanisme "te ordre", de no considerar aquest disc dur... A on carai està configurada aquesta mebna de llista negra :-) Et poso la sortida del dmesg. Veuràs que la primera línia és la darrera d'abans, i la resta son les noves:

[196541.150593] usb 1-7: USB disconnect, address 12
[196611.204029] usb 1-7: new high speed USB device using ehci_hcd and address 13
[196615.441472] usb 1-7: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6390
[196615.441476] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[196615.441479] usb 1-7: Product: USB TO IDE Bridge
[196615.441481] usb 1-7: Manufacturer: Generic
[196615.441585] usb 1-7: configuration #1 chosen from 1 choice
[196615.444863] scsi14 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[196615.445067] usb-storage: device found at 13
[196615.445069] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[196620.444257] usb-storage: device scan complete
riells:/home/joan#

Es queda tallat just en el punt a on ha d'assignar (muntar?) les particions... No dona error perquè, de fet, no fa ni l'intent de muntar-les :-) (i acabo de endollar el disc dur al portàtil i les munta sense problema).

- posa també la sortida de "ls -l /dev/sd*"

Això també ho havia fet abans... Ni rastre dels dispositius muntats aquí tampoc :-(

riells:/home/joan# ls -l /dev/sd*
brw-rw---- 1 root floppy 8, 0 8 mai 09:34 /dev/sda
brw-rw---- 1 root floppy 8, 16 8 mai 09:34 /dev/sdb
brw-rw---- 1 root floppy 8, 32 8 mai 09:34 /dev/sdc
brw-rw---- 1 root floppy 8, 48 8 mai 09:34 /dev/sdd
brw-rw---- 1 root floppy 8, 64 10 mai 16:09 /dev/sde
riells:/home/joan#

- i també seria interessant veure el teu fstab,

# /etc/fstab: static file system information.
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>

proc  /proc  proc  defaults  0  0
/dev/hda1  /  ext3  errors=remount-ro  0  1
/dev/hda3  /home  ext3  defaults  0  2
/dev/hdb1  /copia_seguretat  vfat  utf8,gid=1003,umask=007  0  0
# /dev/sda5  /media/sda5  vfat  defaults,utf8,umask=0  0  2
# /dev/sda6  /media/sda6  ext3  defaults  0  2
/dev/hda2  /windows  vfat  utf8  0  0
/dev/hda4  none  swap  sw  0  0
/dev/hdc  /media/cdrom0  udf,iso9660  user,noauto  0  0
/dev/hdd  /media/cdrom1  udf,iso9660  user,noauto  0  0

(les dugues línies comentades les he posat aquest matí; son les que hi havia abans que el Disk Manager les esborrés). Però les proves d'abans surten exactament igual amb o sense línies comentades.

 i la sortida de l'ordre
"mount"

riells:/home/joan# mount
/dev/hda1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
/dev/hda3 on /home type ext3 (rw)
/dev/hdb1 on /copia_seguretat type vfat (rw,utf8,gid=1003,umask=007)
/dev/hda2 on /windows type vfat (rw,utf8)
nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
riells:/home/joan#


- Quina versió de debian estas utilitzant?

La Testing (actualitzada aquest matí). Estic desitjant que estabilitzin Squeeze a veure si em lliuro d'aquestes petades aleatòries :-) En mala hora se'm va acudir posar-me testing en comptes d'stable :-)

Gràcies,

Joan

Orestes.--

Joan Cervan i Andreu
http://personal.calbasi.net

"El meu paper no és transformar el món ni l'home sinó, potser, el de ser útil, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un món no val la pena viure'l"
A. Camus

i pels que teniu fe:
"Déu no és la Veritat, la Veritat és Déu"
Gandhi


Reply to: