[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: No em vol muntar un disc dur extern ( després de treure'l de l'fstab)A Dilluns 10 Maig 2010, joan va escriure:

Hi ha una cosa en toto això que no veig clara: Veig una barreja entre 
particions deconegudes "a l'antiga" (/dev/hd*) i d'altres reconegudes "a la 
nova" (/dev/sd*).

En algun moment (fa bastant de temps) el nucli va passar a usar la libata, que 
feia aparèixer tots els discs com a /dev/sd*

No entenc res... no hauràs estat arrencant aquest sistema amb nuclis vells i 
nous.

> 
> > - torna a fer el dmesg i compara curosament les línies del final amb les
> > d'abans. Si com dius tu hi tens dues particions, s'haurien de veure com a
> > sde1 i sde2, per exemple. Altrament anem malament.
> 
> Si, si ja sé que anem malament :-) La putada és que no sé quin carai de
> mecanisme "te ordre", de no considerar aquest disc dur... A on carai
> està configurada aquesta mebna de llista negra :-) Et poso la sortida
> del dmesg. Veuràs que la primera línia és la darrera d'abans, i la resta
> son les noves:
> 

No sé on "té ordre de..." ni crec pas que sigui així. Qui s'encarrega del 
mecanisme de descobrir el hardware és el kernel, el qual passa la informació 
al sistema udev que és qui s'encarrega de fer aparèixer els dispositius dins 
de /dev.

Tens al sistema la utilitat udevadm? (no tinc ara una debian a mà i no sé si 
la porta). En aquest cas pots explorar si el kernel reconeix el teu disc en 
connectar.

Executa (com a root):

udevadm monitor --udev      (se surt amb ctrl-c)

I llavors endolla el disc. Veuràs tots els esdeveniments que genera udev. Allí 
hauries de veure que activa les particions. Segueixo dient que fins que no 
vegis les particions al dmesg, no hi ha res a fer.


-- 
 Orestes Mas Casals - UPC


Reply to: