[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Permisos dels dispositius d'emmagatzematge de dades tipus USBEn/na Jordi Funollet ha escrit:
On Tuesday 13 October 2009 19:58:53 Daniel wrote:
He fet una altra cosa: he descobert que al menú Sistema / Administració
/ Usuaris i Grups, entrant a Propietats / Privilegis de l'usuari, hi han
una colla d'opcions com és la 1ª "Accés automàtic a dispositius
d'emmagatzematge externs" i d'altres, que n'hi havien de marcades i n'hi
havien que no. He marcat totes les opcions i ara funcionen correctament
alguns processos relacionats amb dispositius USB que em feien parar boig
(p.ex. el scanner i els llapis de memòria).

I, per curiositat, algú sap què fa aquesta eina gràfica per sota? Afegeix l'usuari a un grup? Configura SELinux?...
Jo m'he trobat el meu usuari afegit a un grup anomenat scanner, després d'haver passat el programa.

--
Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584


Reply to: