[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Permisos dels dispositius d'emmagatzematge de dades tipus USBEn/na Pere Nubiola Radigales ha escrit:
Els permisos que dius donen al usuari tots els drets. Mira que no
tinguis el dispositiu fisicament protegit contre escriptura

El 12 / octubre / 2009 12:53, Daniel <daniel.elias@gigamail.cat> ha escrit:
Hola:

Em trobo que al connectar un llapis USB (o la càmara), puc llegir i copiar
els fitxers però no puc gravar-hi res: el sistema detecta el dispositiu, el
munta en el directori predeterminat (en el meu cas, /media/KINGSTON), però
l'usuari que hi assigna és el meu però assignat al grup root. i els permisos
són rwxr xr x. Resultat: dispositiu de només lectura, i no el treus d'aquí
ni fent chown o chmod des del root.

Aquesta configuració d'usuaris i permisos surt d'un lloc o altre, però no el
trobo. A Internet, hi han fòrmules màgiques per a arreglar situacions així,
però o són massa velles o simplement no funcionen (o no les sé fer anar).

Algú s'ha trobat amb algun cas similar? Gràcies.


--
Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org

He fet una altra cosa: he descobert que al menú Sistema / Administració / Usuaris i Grups, entrant a Propietats / Privilegis de l'usuari, hi han una colla d'opcions com és la 1ª "Accés automàtic a dispositius d'emmagatzematge externs" i d'altres, que n'hi havien de marcades i n'hi havien que no. He marcat totes les opcions i ara funcionen correctament alguns processos relacionats amb dispositius USB que em feien parar boig (p.ex. el scanner i els llapis de memòria).

Gràcies de totes maneres.

--
Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584


Reply to: