[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Permisos dels dispositius d'emmagatzematge de dades tipus USBEls permisos que dius donen al usuari tots els drets. Mira que no
tinguis el dispositiu fisicament protegit contre escriptura

El 12 / octubre / 2009 12:53, Daniel <daniel.elias@gigamail.cat> ha escrit:
> Hola:
>
> Em trobo que al connectar un llapis USB (o la càmara), puc llegir i copiar
> els fitxers però no puc gravar-hi res: el sistema detecta el dispositiu, el
> munta en el directori predeterminat (en el meu cas, /media/KINGSTON), però
> l'usuari que hi assigna és el meu però assignat al grup root. i els permisos
> són rwxr xr x. Resultat: dispositiu de només lectura, i no el treus d'aquí
> ni fent chown o chmod des del root.
>
> Aquesta configuració d'usuaris i permisos surt d'un lloc o altre, però no el
> trobo. A Internet, hi han fòrmules màgiques per a arreglar situacions així,
> però o són massa velles o simplement no funcionen (o no les sé fer anar).
>
> Algú s'ha trobat amb algun cas similar? Gràcies.
>
>
> --
> Daniel Elias
> Usuari de Linux nº 461584
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
>-- 
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere@nubiola.cat
           pnubiola@fsfe.org
           pere.nubiola@gmail.com


Reply to: