[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Permisos dels dispositius d'emmagatzematge de dades tipus USBOn Tuesday 13 October 2009 19:58:53 Daniel wrote:
> He fet una altra cosa: he descobert que al menú Sistema / Administració
> / Usuaris i Grups, entrant a Propietats / Privilegis de l'usuari, hi han
> una colla d'opcions com és la 1ª "Accés automàtic a dispositius
> d'emmagatzematge externs" i d'altres, que n'hi havien de marcades i n'hi
> havien que no. He marcat totes les opcions i ara funcionen correctament
> alguns processos relacionats amb dispositius USB que em feien parar boig
> (p.ex. el scanner i els llapis de memòria).

I, per curiositat, algú sap què fa aquesta eina gràfica per sota? Afegeix 
l'usuari a un grup? Configura SELinux?...
-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.net


Reply to: