[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arraid amb dos discos SATA idèntics



En/na Jordi Funollet ha escrit:
On Friday 02 October 2009 19:04:20 Daniel wrote:
Gràcies! És veritat, a mig fer la còpia amb dd alguna cosa ha fallat i
m'he quedat sense còpia. Aleshores he intentat fer funcionar el raid,
però tant les instruccions que indica en Pep Nieto com les de'n Ferran
parlen en un determinat moment del mkinitrd.conf i del mkinitrd que, pel
que es veu, devien existir en el kernel 2.4.27 però en el 2.6.30-1-686
no, i m'he quedat a mig. Estic en el punt que demana editar el
mkinitrd.conf posant-hi allò del ROOT=/dev/md1 i després crear el
mkinitrd.conf amb mkinitrd -o /boot/initrd.img-2-4-27 etc.etc.

Tinc els discos /dev/md126 i /dev/md127 creats i plens de dades, però no
puc continuar.

Si t'he seguit, vols convertir a RAID el disc que té les dades originals i el disc nou. Suposo que ja tens una còpia de seguretat en algun altre lloc, ¿oi? Aquestes coses no sempre surten a la primera. ;-)

Convertir a RAID l'arrel del sistema operatiu implica un fotimer de passos "complicadets". És un dels pocs casos en que (personalment) prefereixo reinstal·lar. No vull dir que sigui impossible, però et prendrà temps.
He seguit les instruccions que em va enviar en Pep Nieto (http://www.itais.net/2005/11/04/tutorial_para_montar_un_raid_en_debian_s/) per engegar un raid en un sistema en marxa, i un cop solventat el problema del mkinitramfs (en les instruccions figura com mkinitrd) sembla que ara funciona correctament. Si més no, ara arranca a /dev/md126 i els fitxers que canvien o s'afegeixen al directori / també canvien o s'afegeixen a /dev/sda1/, que serien les "còpies" per entendre'ns. Per veure aquestes "còpies" he de muntar /dev/sdax sobre els corresponents /mnt/sdax; suposo que vaig bé. Ja ho veurem quan peti algun disc...

--

Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584


Reply to: