[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arraid amb dos discos SATA idènticsOn Friday 02 October 2009 19:04:20 Daniel wrote:
> Gràcies! És veritat, a mig fer la còpia amb dd alguna cosa ha fallat i
> m'he quedat sense còpia. Aleshores he intentat fer funcionar el raid,
> però tant les instruccions que indica en Pep Nieto com les de'n Ferran
> parlen en un determinat moment del mkinitrd.conf i del mkinitrd que, pel
> que es veu, devien existir en el kernel 2.4.27 però en el 2.6.30-1-686
> no, i m'he quedat a mig. Estic en el punt que demana editar el
> mkinitrd.conf posant-hi allò del ROOT=/dev/md1 i després crear el
> mkinitrd.conf amb mkinitrd -o /boot/initrd.img-2-4-27 etc.etc.
>
> Tinc els discos /dev/md126 i /dev/md127 creats i plens de dades, però no
> puc continuar.

Si t'he seguit, vols convertir a RAID el disc que té les dades originals i el 
disc nou. Suposo que ja tens una còpia de seguretat en algun altre lloc, ¿oi? 
Aquestes coses no sempre surten a la primera. ;-)

Convertir a RAID l'arrel del sistema operatiu implica un fotimer de passos 
"complicadets". És un dels pocs casos en que (personalment) prefereixo 
reinstal·lar. No vull dir que sigui impossible, però et prendrà temps.
-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.net


Reply to: