[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Videos National GeographicHe comentat la línia del fitxer, i el resultat ha estat el mateix sense línia que amb línia. El que deies dels "palillus", vaja!

El meu sources.list és "comme ça" (he esborrat les línies comentades):


deb http://apt.wicd.net squeeze extras
deb ftp://ftp.caliu.cat/debian/ squeeze main non-free contrib
deb-src ftp://ftp.caliu.cat/debian/ squeeze main non-free contrib
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb http://apt.wicd.net hardy extras

Em perseguiràs tota l'eternitat o podem arribar a un pacte satisfactori per ambdues parts?


En/na hubble ha escrit:
Esborra la linia que has afegit al sources list (la que jo t'he dit) i torna a actualitzar el teu sistema, segurament totes aquestes actualitzacions no tenen res a veure amb aquesta linia, sino amb el teu sistema que el tens agafat amb *palillus*. Fes la comprobació que et fa *amb la linia i sense aquesta linia*, no ha de ser tant bestia la diferencia. Això si, poden haber actualitzacions però no tantes.

Com tinguis més linies al teu sourceslist a part de les que et pertoquen seré jo el que et perseguirè tota la eternitat.

Reply to: