[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Videos National GeographicEl Sat, 13 Jun 2009 23:31:55 +0200
hubble <hubble@telefonica.net> va dir:

> El Sat, 13 Jun 2009 19:03:29 +0200
> Daniel <daniel.elias@gigamail.cat> va dir:
> 
> > Hola a tothom:
> > 
> > Algú sap com es poden veure els vídeos del National Geographic des de 
> > Linux? No trobo codecs adequats de cap de les maneres.
> > 
> > Gràcies!
> > 
> > -- 
> 
> Em sembla que amb les dades que dones, primer has d'anar al decathlon i comprar-te un pantalons d'aquests que li pots treure part de la cama y una camiseta quechua.
> 
> 

També pots provar d'afegir al teu sources list la segUent linia:
-----------------------
deb http://www.debian-multimedia.org testing main
-----------------------

si es que estàs a testing, sino la dist. que facis servir.
una vegada fet això:
# aptitude update
# aptitude install w32codecs

i tornes a reproduir a veure que tal. Si no et funciona amb el teu *playeador* habitual, prova amb el xine que agafa be els codecs aquests.

Això sí, que sàpigues que ficaras còdig privatiu al teu sistema debian, per la qual cosa l'esperit de richar M Stallman et perseguirà tota la eternitat.


> > 
> > Daniel Elias
> > Usuari de Linux nº 461584
> > 
> > 
> > -- 
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> > 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


Reply to: