[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Videos National GeographicEl Sat, 13 Jun 2009 19:03:29 +0200
Daniel <daniel.elias@gigamail.cat> va dir:

> Hola a tothom:
> 
> Algú sap com es poden veure els vídeos del National Geographic des de 
> Linux? No trobo codecs adequats de cap de les maneres.
> 
> Gràcies!
> 
> -- 

Em sembla que amb les dades que dones, primer has d'anar al decathlon i comprar-te un pantalons d'aquests que li pots treure part de la cama y una camiseta quechua.


> 
> Daniel Elias
> Usuari de Linux nº 461584
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


Reply to: