[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: la e-recepta i la mare que la va...prova a posar el ordre dels interfaces al reves a interfaces
auto lo eth2 eth1


El 7 / abril / 2009 20:17, Ricard Pradell <rpbsant@gmail.com> ha escrit:
Alguna cosa no li fa gràcia, i crec que és la notació CIDR:

ip route add 172.48.6.160/4 via 172.48.6.161 dev eth2

RTNETLINK answers: Invalid argument

No he pogut utilitzar aquest mètode. Consultant el man ip no he sabut
veure el perquè de l'error.

Sembla que alguna cosa ha funcionat degut a les modificacions que he
fet a /etc/network/interfaces, però el problema crec que deu estar en
que tinc dues rutes per defecte:

route

Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
172.48.6.160    *               255.255.255.240 U     0      0        0 eth2
localnet        *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
default         172.48.6.161    0.0.0.0         UG    0      0        0 eth2
default         192.168.1.100   0.0.0.0         UG    0      0        0 eth1

Pel que quan el navegador, o les actualitzacions amb aptitude intenten
sortir per la vpn (eth2) no funciona. Aleatòriament si que funcionen,
suposo que quan utilitzen la segona ruta per defecte. Fent:

ip route del default via 172.48.6.161 dev eth2

la cosa marxa:

Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
172.48.6.160    *               255.255.255.240 U     0      0        0 eth2
localnet        *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
default         192.168.1.100   0.0.0.0         UG    0      0        0 eth1

La cosa està en que no sé com fer-ho per que sigui així per defecte.
Potser afegint

ip route del default via 172.48.6.161 dev eth2

a /rc.local? Ja que no em funciona el mètode ip route add...

Ricard

El 7 / abril / 2009 12:45, Pere Nubiola Radigales
> Les vpn sempre son una mica pesades sobre tot amb el windows. Lo que no
> entenc es que tinguis que tenir dos adsl. encara que no en se masa, en
> teoria les vpn no son mes que tunnels entre els ordenadors locals i la xarxa
> de desti a traves de la xarxa publica. Per tant sempre podries utilitzar la
> mateixa linia de comunicacio tan per accedir a internet com per accedir a la
> vpn. Hi hauria que mirar quina es la ip publica del rooter, aixi com quines
> son les ips de la e-recepta.(soposo que donat el numero de posbles clients
> deu serm una 10.xxx.xxx.xxx)
> Per altre banda amb linux no necesites necesariament dos targes. pot fer un:
> vconfig add eth0 2 (nio hi ha que fer servir el 1)
> ifconfig eth0.2 up
>
> Si fas un ifconfig veuras que disposas de dos interfaces. 1 el eth0 i
> l'altre el eth0.2. Asigna cada un a una xarxa.
>
> Per altra banda si fas servir un router cisco es poden disenyar vpn a traves
> d'ell.
>
>
> El 7 / abril / 2009 12:00, Eloi Notario <entfe001@gmail.com> ha escrit:
>>
>> El Dilluns 06 Abril 2009 22:49:22 Ricard Pradell va escriure:
>>
>> > No sé si és legal o lícit el "segrestar" una xarxa pròpia per
>> > implementar una cosa d'aquest tipus, què en penseu?
>>
>> Que és la línia de la Generalitat, no només a Salut fan aquestes coses
>> sinó
>> que també a Educació. El raonament que tenen és el de facilitar la
>> configuració al comú dels mortals amb aquesta malvada idea d'endollar i
>> llest, que per als qui ens agrada tenir-ho tot al nostre gust suposa un
>> important maldecap o, fins i tot, que et tiri la xarxa interna a terra
>> d'un
>> dia per l'altre perquè a alguna ment pensant de l'altre costat se li
>> ocorre
>> fer un canvi i et crea una coŀlisió d'IPs (cas verídic).
>>
>> En el fons, no és per això que usem Debian? ;-)
>>
>> --
>> Atentament,
>>
>> Eloi Notario.
>>
>>
>> --
>> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
>> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
>> listmaster@lists.debian.org
>>
>
>
>
> --
> Pere Nubiola Radigales
> Telf: +34 656316974
> e-mail: pere.nubiola@gmail.com
>           pnubiola@fsfe.org
>           pere@nubiola.cat
>
> Abans de imprimir aquest correu pensa si et cal fer-ho. El medi-ambient es
> cosa de tots
>--
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere.nubiola@gmail.com
          pnubiola@fsfe.org
          pere@nubiola.cat

Abans de imprimir aquest correu pensa si et cal fer-ho. El medi-ambient es cosa de tots

Reply to: