[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: la e-recepta i la mare que la va...Les vpn sempre son una mica pesades sobre tot amb el windows. Lo que no entenc es que tinguis que tenir dos adsl. encara que no en se masa, en teoria les vpn no son mes que tunnels entre els ordenadors locals i la xarxa de desti a traves de la xarxa publica. Per tant sempre podries utilitzar la mateixa linia de comunicacio tan per accedir a internet com per accedir a la vpn. Hi hauria que mirar quina es la ip publica del rooter, aixi com quines son les ips de la e-recepta.(soposo que donat el numero de posbles clients deu serm una 10.xxx.xxx.xxx)
Per altre banda amb linux no necesites necesariament dos targes. pot fer un:
vconfig add eth0 2 (nio hi ha que fer servir el 1)
ifconfig eth0.2 up

Si fas un ifconfig veuras que disposas de dos interfaces. 1 el eth0 i l'altre el eth0.2. Asigna cada un a una xarxa.

Per altra banda si fas servir un router cisco es poden disenyar vpn a traves d'ell.
 

El 7 / abril / 2009 12:00, Eloi Notario <entfe001@gmail.com> ha escrit:
El Dilluns 06 Abril 2009 22:49:22 Ricard Pradell va escriure:

> No sé si és legal o lícit el "segrestar" una xarxa pròpia per
> implementar una cosa d'aquest tipus, què en penseu?

Que és la línia de la Generalitat, no només a Salut fan aquestes coses sinó
que també a Educació. El raonament que tenen és el de facilitar la
configuració al comú dels mortals amb aquesta malvada idea d'endollar i
llest, que per als qui ens agrada tenir-ho tot al nostre gust suposa un
important maldecap o, fins i tot, que et tiri la xarxa interna a terra d'un
dia per l'altre perquè a alguna ment pensant de l'altre costat se li ocorre
fer un canvi i et crea una coŀlisió d'IPs (cas verídic).

En el fons, no és per això que usem Debian? ;-)

--
Atentament,

Eloi Notario.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
--
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere.nubiola@gmail.com
          pnubiola@fsfe.org
          pere@nubiola.cat

Abans de imprimir aquest correu pensa si et cal fer-ho. El medi-ambient es cosa de tots

Reply to: