[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: --SPAM--::Re: Fwd: Re: Bloqueig de determinats programesHe revisat el sources.list deixant-lo tal com dius, he fet un apt-get update, 
després he fet un apt-get upgrade i no m'ha fet cap canvi. Això deu voler dir 
que estic a lenny, suposo.
El Thursday 26 March 2009 18:10:23 Jordi Funollet va escriure:
> deb http://ftp.caliu.cat/debian/ lenny main contrib non-free
> deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free-- 

Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584


Reply to: