[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb nfsOn Thu, Mar 26, 2009 at 10:52:02AM +0100, Leopold Palomo-Avellaneda wrote:
> Bones Jaume,
> 
> gràcies. Tinc específicament rw. El que passa és que el servidor té ldap i 
> sospito que el mapeig de uid i gid no està funcionant (ldap funciona a 
> mitges) i aquí m'està donant problemes. 
> 
> Ara, m'acabo d'adonar que posant 
> 
> /opt/cseguretat         jargon.upc.es(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
> 
> el no_root_squash m'ha ajudat a que funcioni en part.
> 
  Són les que tinc a l'únic servidor NFS amb Lenny que tinc. No va amb ldap
  i funciona  :) 
  Potser en Lluís ens aclareix alguna cosa al respecte.
> Gràcies, igualment, alguna recomanació/comentari respecte nfs4?
  El servidor de Lenny ofereix nfsv4, però els meus clients usan nfsv3
> 
> Leo
> 


Reply to: