[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb nfsA l'escola també tinc problemes amb el servei nfs, autenticació ldap i
muntatge dels homes amb autofs, fins no fa massa funcionava
correctament i de sobte algun dia amb alguna actualització de
seguretat de Lenny la cosa va començar a donar problemes ...

Missatges al syslog sobre lockd i statd i quan vaig fer una prova amb
nfsv4 tampoc es va arreglar, demà si puc seré més explicit al
respecte.

Solidaritat :)

El 25 / març / 2009 00:03, Leopold Palomo Avellaneda
<leo@alaxarxa.net> ha escrit:
> Bones,
>
> tinc un problema una mica estrany i no sé per on agafar-ho. Estic muntant un
> servidor amb Lenny i vull exportar per nfs un directori. Amb etch no vaig
> tenir gaires problemes i amb Lenny em trobo que les màquines etch el munten,
> però no rw, només ro. O millor dit, el munten en rw, però al hora d'escriure
> no poden canviar permisos.
>
> Em sobte, ja que en el log apareix nfs4, però jo l'intento muntar com nfs3. Si
> ho provo amb nfs4 em surt:
>
> mount: special device orion:/opt/cseguretat does not exist
>
> Hi ha alguna cosa que m'he deixat?
>
> Gràcies,
>
> Leo
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>


Reply to: