[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb nfsOn Wed, Mar 25, 2009 at 12:03:10AM +0100, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> Bones,
 Hola Leo,
> 
> tinc un problema una mica estrany i no sé per on agafar-ho. Estic muntant un 
> servidor amb Lenny i vull exportar per nfs un directori. Amb etch no vaig 
> tenir gaires problemes i amb Lenny em trobo que les màquines etch el munten, 
> però no rw, només ro. O millor dit, el munten en rw, però al hora d'escriure 
> no poden canviar permisos.
> 
> Em sobte, ja que en el log apareix nfs4, però jo l'intento muntar com nfs3. Si
> ho provo amb nfs4 em surt:
> 
> mount: special device orion:/opt/cseguretat does not exist
> 
> Hi ha alguna cosa que m'he deixat?
 Crec que és un canvi en els 'defaults' en /etc/exports del servidor:

 man exports

 Etch: rw	Allow the client to modify files and directories.
 		This is the default
 Lenny:rw	Allow both read and write requests on this NFS volume.
 		The default is to disallow any request which changes the
		filesystem.

 No sé quines altres opcions hi tens, però recomano una repassada
 general.
> 
> Gràcies,
> 
> Leo
> 
 Salut,
 Jaume


Reply to: