[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb nfsA Dijous 26 Març 2009, Lluís Gras va escriure:
> A l'escola també tinc problemes amb el servei nfs, autenticació ldap i
> muntatge dels homes amb autofs, fins no fa massa funcionava
> correctament i de sobte algun dia amb alguna actualització de
> seguretat de Lenny la cosa va començar a donar problemes ...
>
> Missatges al syslog sobre lockd i statd i quan vaig fer una prova amb
> nfsv4 tampoc es va arreglar, demà si puc seré més explicit al
> respecte.
>
> Solidaritat :)

ok,

jo al final avui he acabat de configurar el ldap amb tsl :-) El tema del nfs, 
ara funciona, però no he pogut provar-ho intensivament.

A veure que tal nfs4.

Leo

> El 25 / març / 2009 00:03, Leopold Palomo Avellaneda
>
> <leo@alaxarxa.net> ha escrit:
> > Bones,
> >
> > tinc un problema una mica estrany i no sé per on agafar-ho. Estic muntant
> > un servidor amb Lenny i vull exportar per nfs un directori. Amb etch no
> > vaig tenir gaires problemes i amb Lenny em trobo que les màquines etch el
> > munten, però no rw, només ro. O millor dit, el munten en rw, però al hora
> > d'escriure no poden canviar permisos.
> >
> > Em sobte, ja que en el log apareix nfs4, però jo l'intento muntar com
> > nfs3. Si ho provo amb nfs4 em surt:
> >
> > mount: special device orion:/opt/cseguretat does not exist
> >
> > Hi ha alguna cosa que m'he deixat?
> >
> > Gràcies,
> >
> > Leo
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.orgReply to: