[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fer un .deb amb recollHola Ferran,

On Thu, Aug 28, 2008 at 12:30:57PM +0200, ilion1250 wrote:
> Si tinc clar que sempre que es vulgui instal.lar un programa que no
> estigui als repositoris de la branca que es faci servir s'ha de intentar
> instal.lar un .deb en lloc de compilar i fer sevir /usr/local/bin etc.
> he llegit que això pot afectar l'estabilitat del sistema i d'estable l'
> etch n'és molt.

Bé, cal saber el que es fa. En general, barregar Debian stable amb testing, per
exemple, és mala idea. Si instal·les un paquet compilat de testing a stable, és
molt probable que les dependències et facen també instal·lar una libc6 més
nova, i aquesta, uns quants altres paquets. El resultat és que pensaràs que
tens stable, però en la pràctica tindràs una barreja no massa pràctica. Si
arribes a eixe punt, millor actualitzar del tot a testing.

Però una cosa recomanable és mirar si backports.org té el paquet en questió i
si ho té, instal·lar-ho amb apt i pinning segons explica la pàgina. És molt
fàcil, però backports.org és diferent en el sentit que els paquets provinents
d'aquest repositori són pseudo-oficials, estan fets per mantenidors de Debian
oficials i simplement s'han modificat si calia per a poder-se recompilar en
versions de Debian més antigues.

La qualitat dels paquets de backports.org és normalment igual que els originals
de la distribució, però no tots els paquets estan recompilats, només els que
tenen més demanda.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: