[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fer un .deb amb recoll>> Faig servir etch i m'interessa molt poder fer servir l'indexador
>> d'escriptori recoll però aquest programa no està disponible a la
> branca
>> estable.
> 
> El paquet esta a testing. Enlloc de compilar-lo pots fer servir una
> tecnica
> anomenada "apt pinning"
> 
> Aquesta es la meva configuracio:
> 
> Package: *
> Pin: release o=apt-build
> Pin-Priority: 990
> 
> Package: *
> Pin: release a=stable
> Pin-Priority: 1000
> 
> Package: *
> Pin: release a=testing
> Pin-Priority: 750
> 
> Package: *
> Pin: release a=unstable
> Pin-Priority: 500
> 
> Package: *
> Pin: release a=experimental
> Pin-Priority: 250


Sols comentar que això deu ser el contingut del teu /etc/apt/preferences

Que caldria afegir a /etc/apt/sources.list les referències pertinents a
testing, unstable, experimental i el que calgui.

I finalment que jo afegiria un fitxer /etc/apt/apt.conf amb
APT::Default-Release "stable"; en funció del "cocktail" que es vulgui
organitzar

... per experiència un acaba "evolucionant" en plan Pokemon a testing i
ara penso que és un bon moment per fer-ho.

Vinga ...


Reply to: