[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fer un .deb amb recollA Dimecres 27 Agost 2008, serni va escriure:
> >> Faig servir etch i m'interessa molt poder fer servir l'indexador
> >> d'escriptori recoll però aquest programa no està disponible a la
> >
> > branca
> >
> >> estable.
> >
> > El paquet esta a testing. Enlloc de compilar-lo pots fer servir una
> > tecnica
> > anomenada "apt pinning"
> >
> > Aquesta es la meva configuracio:
> >
> > Package: *
> > Pin: release o=apt-build
> > Pin-Priority: 990
> >
> > Package: *
> > Pin: release a=stable
> > Pin-Priority: 1000
> >
> > Package: *
> > Pin: release a=testing
> > Pin-Priority: 750
> >
> > Package: *
> > Pin: release a=unstable
> > Pin-Priority: 500
> >
> > Package: *
> > Pin: release a=experimental
> > Pin-Priority: 250
>
> Sols comentar que això deu ser el contingut del teu /etc/apt/preferences
>
> Que caldria afegir a /etc/apt/sources.list les referències pertinents a
> testing, unstable, experimental i el que calgui.
>
> I finalment que jo afegiria un fitxer /etc/apt/apt.conf amb
> APT::Default-Release "stable"; en funció del "cocktail" que es vulgui
> organitzar
>
> ... per experiència un acaba "evolucionant" en plan Pokemon a testing i
> ara penso que és un bon moment per fer-ho.
>
> Vinga ...

Si, però si vol fer servir estable li esteu espatllant el sistema. ara no tinc 
molt de temps per explicar-ho, però crec que el que vols és un backport de 
testing/unstable a stable. T'ho estic fent (suposo que per i386) i t'ho envio 
en privat.

Leo

-- 
--
Linux User 152692
PGP: 0xF944807E
Catalonia

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: