[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

fer un .deb amb recollFaig servir etch i m'interessa molt poder fer servir l'indexador
d'escriptori recoll però aquest programa no està disponible a la branca
estable.

He pogut solucionar bastants problemes durant la compilació, instal.lant
llibreries de desenvolupament però ara he arribat a un punt mort i no
trobo resposta a google, els errors que obtinc son els següents:

guiutils.h:43:21: error: qstring.h: El fitxer o directori no existeix
guiutils.h:44:25: error: qstringlist.h: El fitxer o directori no
existeix
guiutils.cpp:32:23: error: qsettings.h: El fitxer o directori no
existeix
guiutils.h:67: error: ‘QString’ does not name a type
guiutils.h:68: error: ‘QString’ does not name a type
guiutils.h:71: error: ‘QString’ does not name a type
guiutils.h:72: error: ‘QString’ does not name a type
guiutils.h:78: error: ‘QString’ does not name a type
guiutils.h:92: error: ‘QStringList’ does not name a type
guiutils.h:94: error: ‘QStringList’ does not name a type
guiutils.h:98: error: ‘QStringList’ does not name a type
guiutils.h:149: error: ‘QString’ does not name a type
guiutils.cpp: In function ‘bool startHelpBrowser(const std::string&)’:
guiutils.cpp:65: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘htmlBrowser’
guiutils.cpp:65: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘htmlBrowser’
guiutils.cpp:66: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘htmlBrowser’
guiutils.cpp:67: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘htmlBrowser’
guiutils.cpp:70: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘htmlBrowser’
guiutils.cpp:78: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘htmlBrowser’
guiutils.cpp:81: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘htmlBrowser’
guiutils.cpp: In function ‘void rwSettings(bool)’:
guiutils.cpp:149: error: ‘QSettings’ was not declared in this scope
guiutils.cpp:149: error: expected `;' before ‘settings’
guiutils.cpp:150: error: ‘settings’ was not declared in this scope
guiutils.cpp:150: error: ‘QSettings’ is not a class or namespace
guiutils.cpp:157: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘htmlBrowser’
guiutils.cpp:157: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘htmlBrowser’
guiutils.cpp:163: error: ‘QString’ was not declared in this scope
guiutils.cpp:163: error: expected `;' before ‘advSearchClauses’
guiutils.cpp:164: error: expected `;' before ‘ascdflt’
guiutils.cpp:170: error: ‘advSearchClauses’ was not declared in this
scope
guiutils.cpp:170: error: ‘QString’ is not a class or namespace
guiutils.cpp:173: error: ‘advSearchClauses’ was not declared in this
scope
guiutils.cpp:173: error: ‘advSearchClauses’ was not declared in this
scope
guiutils.cpp:173: error: ‘ascdflt’ was not declared in this scope
guiutils.cpp:176: error: ‘advSearchClauses’ was not declared in this
scope
guiutils.cpp:189: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘qtermcolor’
guiutils.cpp:189: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘qtermcolor’
guiutils.cpp:190: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘qtermcolor’
guiutils.cpp:191: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘qtermcolor’
guiutils.cpp:193: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘reslistfontfamily’
guiutils.cpp:193: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘reslistfontfamily’
guiutils.cpp:197: error: expected `;' before ‘rlfDflt’
guiutils.cpp:199: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘reslistformat’
guiutils.cpp:199: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘reslistformat’
guiutils.cpp:199: error: ‘rlfDflt’ was not declared in this scope
guiutils.cpp:200: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘reslistformat’
guiutils.cpp:201: error: ‘QString’ is not a class or namespace
guiutils.cpp:202: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘reslistformat’
guiutils.cpp:203: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘reslistformat’
guiutils.cpp:203: error: ‘rlfDflt’ was not declared in this scope
guiutils.cpp:205: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘queryStemLang’
guiutils.cpp:205: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘queryStemLang’
guiutils.cpp:234: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘ssearchHistory’
guiutils.cpp:236: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘ssearchHistory’
guiutils.cpp:245: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘asearchIgnFilTyps’
guiutils.cpp:247: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘asearchIgnFilTyps’
guiutils.cpp:318: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘asearchSubdirHist’
guiutils.cpp:319: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘asearchSubdirHist’
guiutils.cpp:321: error: ‘QStringList’ has not been declared
guiutils.cpp:321: error: expected `;' before ‘it’
guiutils.cpp:322: error: ‘it’ was not declared in this scope
guiutils.cpp:322: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘asearchSubdirHist’
guiutils.cpp:328: error: ‘class PrefsPack’ has no member named
‘asearchSubdirHist’
guiutils.cpp:328: error: ‘QString’ is not a class or namespace
guiutils.cpp: At global scope:
guiutils.cpp:2: warning: ‘rcsid’ defined but not used
make[2]: *** [.obj/guiutils.o] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/fju/Desktop/recoll-1.10.2/qtgui'
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/fju/Desktop/recoll-1.10.2'
make: *** [build-stamp] Error 2

Sembla ser que em falten els fitxers qstring.h, qstringlist.h i
qsettings.h

Alguna idea per poder seguir endavant ?.
O potser seria millor intentar compilar y crear el .deb a partir
del .src que hi ha a lenny ?.

Gracies a tothom
FerranReply to: