[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Els programes es pengen en llegir l'arrelHola Roger:
A Dimarts 13 Novembre 2007 23:07, Roger Pueyo Centelles va escriure:
> (disculpeu el misatge partit)
>
> I per últim, si executo els programes des d'un terminal, no hi apareix cap
> missatge d'error quan el programa es penja.

Això passa també si hi fas com a root? Ho dic per si no és un problema de 
permisos. 

>
> He esborrat els fitxers de ~/.kde relatius a aquests programes, però no
> goso (encara) esborrar la carpeta ~/.kde .
>
> A algú li ha passat mai, o té alguna idea?
>
> Moltes gràcies per endavant,
>
> Roger
>
> El 13/11/07, Roger Pueyo Centelles <rogerpueyo@rogerpueyo.com> ha escrit:
> > Hola,
> >
> > Des de fa uns dies estic experimentant problemes amb uns quants programes
> > (konqueror, xmms, gwenview, k3b, kwrite etc.) però no d'altres (firefox,
> > vim, consola...) en llegir el directori arrel ( / ).
> >
> > Per exemple, quan a la barra d'adreces del konqueror poso "/", el menú
> > desplegable que hauria de sortir amb totes les carpetes que pengen de
> > l'arrel es mostra, en blanc, i les X deixen de respondre al teclat o al
> > ratolí (que es mou però no fa res).
> >
> > El firefox, en canvi, em permet anar amunt i avall des de l'arrel, i des
> > de terminal puc llistar, entrar a directoris, etc.

-- 

La China, la gran desconocida: "La sociedad Ming [1368-1644] experimentó 
suficientes transformaciones como para situar a China como el centro 
económico del mundo, un papel que sostuvo sin dificultad hasta finales del 
siglo XVIII"

Jack Goody. Capitalismo y modernidad: el gran debate. Barcelona 2005, pàg. 125

Generated by Signify v1.14. For this and more, visit 
http://signify.sourceforge.net/Reply to: