[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Els programes es pengen en llegir l'arrelEl Tuesday 13 November 2007 23:07:40 Roger Pueyo Centelles va escriure:
> (disculpeu el misatge partit)
>
> I per últim, si executo els programes des d'un terminal, no hi apareix cap
> missatge d'error quan el programa es penja.
>
> He esborrat els fitxers de ~/.kde relatius a aquests programes, però no
> goso (encara) esborrar la carpeta ~/.kde .

No l'esborris: renomena-la i fes que la crei nova. Prova també de crear un 
usuari nou a veure si aquest té els mateixos problemes.

Orestes.Reply to: