[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Els programes es pengen en llegir l'arrel(disculpeu el misatge partit)

I per últim, si executo els programes des d'un terminal, no hi apareix cap missatge d'error quan el programa es penja.

He esborrat els fitxers de ~/.kde relatius a aquests programes, però no goso (encara) esborrar la carpeta ~/.kde .

A algú li ha passat mai, o té alguna idea?

Moltes gràcies per endavant,

Roger

El 13/11/07, Roger Pueyo Centelles < rogerpueyo@rogerpueyo.com> ha escrit:
Hola,

Des de fa uns dies estic experimentant problemes amb uns quants programes (konqueror, xmms, gwenview, k3b, kwrite etc.) però no d'altres (firefox, vim, consola...) en llegir el directori arrel ( / ).

Per exemple, quan a la barra d'adreces del konqueror poso "/", el menú desplegable que hauria de sortir amb totes les carpetes que pengen de l'arrel es mostra, en blanc, i les X deixen de respondre al teclat o al ratolí (que es mou però no fa res).

El firefox, en canvi, em permet anar amunt i avall des de l'arrel, i des de terminal puc llistar, entrar a directoris, etc.


Reply to: