[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Els programes es pengen en llegir l'arrelHola,

Des de fa uns dies estic experimentant problemes amb uns quants programes (konqueror, xmms, gwenview, k3b, kwrite etc.) però no d'altres (firefox, vim, consola...) en llegir el directori arrel ( / ).

Per exemple, quan a la barra d'adreces del konqueror poso "/", el menú desplegable que hauria de sortir amb totes les carpetes que pengen de l'arrel es mostra, en blanc, i les X deixen de respondre al teclat o al ratolí (que es mou però no fa res).

El firefox, en canvi, em permet anar amunt i avall des de l'arrel, i des de terminal puc llistar, entrar a directoris, etc.

Reply to: