[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Usuari "alemany"



Alt Gr + S :)

El 25/09/07, Ernest Adrogué <eadrogue@gmx.net> ha escrit:
> El Tuesday 18/09/07, a les 12:01 (+0200), Pau Climent i Pérez va escriure:
>
> > [...] el teclat en català (el meu teclat, actualment, fa totes les
> > lletres específiques de l'alemany que són: ß ä ö ü).
>
> Com la fas la ß?
>
> Ernest
>
>

Reply to: