[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Canvi de grupEl Tuesday 25 September 2007 11:44:18 Orestes Mas va escriure:
> On Tuesday 25 September 2007 01:16:12 drapnet@gmail.com wrote:
> > Hola :
> >
> > En un servidor es va donar d'alta dos usuaris:
> >
> > usu1 i usu2 i per defecte tenien el grup usu1 i usu2
> >
> > Però ara treballen en un mateix projecte i tots dos volen veure tots els
> > arxius , el arxius (la majoria) tenen permisos 640 (el grup pot llegir),
> > al ser de diferent grup no poden llegir i han d'anar amb ftp.
> >
> > He fet un grup de nom roms, es pot canviar el grup dels usuaris 1 i 2 i
> > que passin a ser del grup roms? Haig de guardar el contingut dels homes,
> > esborrar els usuaris i tornar a crear?
>
> Com t'han dit, no cal canviar cap usuari de grup, sinó fer que ambdós
> usuaris pertanyin al grup "roms" (a més dels propis).
>
> El segon pas és assignar el grup "roms" als fitxers a compartir. Per
> exemple, suposant que el directori a compartir sigui /home/roms, has de
> fer:
>
> sudo chgrp -R roms /home/roms
>
> I també pots activar el bit SGID per tal que, en crear fitxers nous, els
> fitxers creats se'ls assigni el grup "roms" i no pas el grup de l'usuari
> que l'ha creat, m'explico? Si no ho fas així, els usuaris que no hagin
> creat un fitxer no el podran esborrar.
>
> sudo chmod -R s+g /home/roms
>
> I per acabar jo assignaria permisos 660 a tots els fitxers i 770 a tots els
> directoris.
>
> Em sembla que no em deixo res. Potser t'hauries d'assegurar que la
> variable "umask" de cada usuari estés posada al valor correcte (007 en
> aquest cas, com el James Bond). Però d'aquest últim punt no n'estic massa
> convençut, perquè això tembé afectaria als fitxers creats al propi
> directori... A veure si algú amb més experiència en el tema pot donar-te un
> cop de mà.
>
> Orestes.

Hola:

Em sembla que he fet el que heu dit i no em funciona. Creat el grup roms i
els dos usuaris són del grup roms:
**************************+
pirat:/home/man1/# groups xarx
xarx : xarx audio www-data roms 
pirat:/home/man1/# groups man1    
man1 : man1 audio roms
***************************
Els dos del grup roms.
Ara com m'heu dit he fet que els directoris que volien compartir fosin del 
grup roms; l'usuari xarx va a un directori compartit :
 
************************
xarx@pirat:/home/man1/Roms/Run$ ls -g funcions.f90
-rw-r----- 1 roms 4041 2007-09-20 10:47 funcions.f90
***************************************************

L'arxiu f90 és del grup roms,  però xarx no el pot llegir:
***********************+
xarx@pirat:/home/man1/Roms/Run$ cat funcions.f90
cat: funcions.f90: S'ha denegat el permí­s
****************************

Sembla que s'hauria de poder llegir no?

La instrucció:
sudo chmod -R s+g /home/roms, suposo que deu ser g+s.

Algun problema que els directoris compartits siguin els dos homes dels 
usuaris?

Moltes gràcies a tots dos.


JManel Grifoll

-- 
__________________________________________________________
Això funciona amb Linux (Usuari enregistrat n. 92028)
Debian testing
Kernel 2.6.18-4-k7 
_________________________________________________________Reply to: