[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: actulaitzacio mysql i errors de jocs de caracters [OFF-TOPIC]Suposo que la definicio seria Conjunt de regles que indiquen si un
element es naterior igual o posterior a un altre.

El 20/02/07, Xavi Drudis Ferran <xdrudis@tinet.cat> ha escrit:
On Tue, Feb 20, 2007 at 05:32:59PM +0100, Pere Nubiola Radigales wrote:
> Fa uns quants any, quand treballaba amb MUMPS existia la 'collate
> sequence' , que podia ser numerica o alfabetica. en les numericas
> primer anaven els numerics amb ordenacio numerica i despres la reste
> de alfanumerics, mentres que la alfatica era la tipica asccii.
>

No sé si ho he entés, però això segueix sent una ordenació alfabètica o al menys lexicogràfica.
Una ordenació numèrica seria la que fa que 000034 vagi a a mateixa posicio
que 34.

Però sí, en anglès "collate" vol dir ordenar qualsevol cosa, amb
qualsevol criteri. Però normalment quan ho he vist en informàtica,
i sospito que ell que dius del MUMPS també és un cas, vol dir
ordenacions lexicogràfiques.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
--
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere.nubiola@gmail.comReply to: