[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: actulaitzacio mysql i errors de jocs de caracters [OFF-TOPIC]On Tue, Feb 20, 2007 at 10:00:19AM +0100, Carles Oriol wrote:
> Per cert
> 
> Com traduiríeu "collation" al català? He cercat a la llista de
> softcatalà i no hi ha res.
> 

No sé, potser "ordenació alfabètica" o "criteri d'ordenació alfabètica"
 o "opcions d'ordenació alfabètica" o "ordre alafabètic".

"Col·lació" existeix en català i s'assembla fonèticament a 
l'anglès Collation, però no sembla tenir el significat que 
té en anglès d'ordenar coses.

Algunes de les acepcions més properes, però tampoc serien :

Col·lació : Acció de comparar entre elles dues o més reproduccions d'un text. 
DIEC

 col·lació de manuscrit CRÍT TEXT Comparació sistemàtica de les
lliçons variants de còdexs varis que contenen un mateix text antic,
clàssic o medieval.  
Diccionari de la Gran Enciclopèdia Catalana

I altres acepcions serien fer l'aperitiu, o investir càrrecs 
eclesiástics o fer tramits d'herència, per exemple. 

Aquestes acepcions també pertanyen a collation en anglès, 
però diria que no son les que s'apliquen a l'ús que en fa MySQL
o els locales.Reply to: