[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: actulaitzacio mysql i errors de jocs de caracters [OFF-TOPIC]On Tue, Feb 20, 2007 at 05:32:59PM +0100, Pere Nubiola Radigales wrote:
> Fa uns quants any, quand treballaba amb MUMPS existia la 'collate
> sequence' , que podia ser numerica o alfabetica. en les numericas
> primer anaven els numerics amb ordenacio numerica i despres la reste
> de alfanumerics, mentres que la alfatica era la tipica asccii.
> 

No sé si ho he entés, però això segueix sent una ordenació alfabètica o al menys lexicogràfica. 
Una ordenació numèrica seria la que fa que 000034 vagi a a mateixa posicio 
que 34.

Però sí, en anglès "collate" vol dir ordenar qualsevol cosa, amb 
qualsevol criteri. Però normalment quan ho he vist en informàtica, 
i sospito que ell que dius del MUMPS també és un cas, vol dir 
ordenacions lexicogràfiques. Reply to: