[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Fwd: Re: EpsonStylus C66]Hola Joan:

Com molt bé el Pau Tallada, no cal que instal·lis el gutenprint del
unstable, tens un paquet per a la testing:
http://packages.debian.org/testing/graphics/cupsys-driver-gutenprint

No et recomano instal·lar-te la unstable perquè pots acabar escaldat!
Quan et posava l'enllaç per a la unstable era per donar-te informació a
partir de la qual començar...

Resumint:
A estable, testing i unstable pots fer servir cupsys-driver-gimpprint.
A testing i unstable pots fer servir també cupsys-driver-gutenprint.

L'estrany és que amb el gimpprint i la impressora C64 no et funcioni.
Ara no tinc cap Debian estable a mà, però a mi m'ha funcionat amb
gimpprint i seleccionant la C64.
Perquè a tu no??

Quan dius que no et funciona què vols dir? No imprimeix res en absolut?
Imprimeix malament?
Quina Debian tens, estable o testing?
Quin escriptori tens??

Ja ens dius alguna cosa...En/na Joan perez ha escrit:
> Hola vicent:
> he afegit a /etc/apt/sources.list la font unstable amb la linea:
>
> # font inestable
> deb ftp://ftp.es.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free
>
> he fet # apt-get update
> he entrat en synaptic i he mirat d'instal·lat el
> cupsys-driver-gutenprint i em diu que per instal·lar aquest paquet cal :
>
> --cal eliminar:
> base-config
>
> --cal actualitzar:
> libc6
> libc6-dev
> libcupssys2-gnutls10
> libgcrypt11
> libgpg-error0
> libopencdk8
> libtasn1-2
> locales
> --cal instal·lar:
> libcupsys2
> libgutenprint2
> lingnutls12
> tzdata
>
> La meva pregunta és : Sembla açò correcte o és fa d'una altra forma i si
> continue endavant deixaré el sistema instable ?, jo sols vull poder
> imprimir , no vull pasar-me a la versio inestable per tots els paquets
> que tinc ara instal·lats.
>
> Joan.
>
>   Reply to: