[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Fwd: Re: EpsonStylus C66]--- Begin Message ---
El dg 30 de 04 del 2006 a les 07:02 +0200, en/na Cubells va escriure:
> Hola Joan:
> 
> No he mirat al meu Debian, però a l'Ubuntu la C66 està perfectament
> detectada i perfectament gestionada amb el connector gutenprint:
> 
> http://packages.debian.org/unstable/graphics/cupsys-driver-gutenprint...
> 
> Salut!!
> 
Hola vicent:
he afegit a /etc/apt/sources.list la font unstable amb la linea:

# font inestable
deb ftp://ftp.es.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free

he fet # apt-get update
he entrat en synaptic i he mirat d'instal·lat el
cupsys-driver-gutenprint i em diu que per instal·lar aquest paquet cal :

--cal eliminar:
base-config

--cal actualitzar:
libc6
libc6-dev
libcupssys2-gnutls10
libgcrypt11
libgpg-error0
libopencdk8
libtasn1-2
locales
--cal instal·lar:
libcupsys2
libgutenprint2
lingnutls12
tzdata

La meva pregunta és : Sembla açò correcte o és fa d'una altra forma i si
continue endavant deixaré el sistema instable ?, jo sols vull poder
imprimir , no vull pasar-me a la versio inestable per tots els paquets
que tinc ara instal·lats.

Joan.


--- End Message ---

Reply to: