[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Fwd: Re: EpsonStylus C66]A Diumenge 30 Abril 2006 16:04, Joan perez va escriure:
Bones,
no cal passar-se a la inestable per instal·lar el paquet cups-gutenprint o el 
cups-gimpprint.
Et recomano que llevis del sources.list la línia de l'unstable i l'instal·lis 
dels repositoris de la testing.
Jo tenc una C64, però per port paral·lel, i des de l'auxiliar del sistema 
d'impressió de KDE puc instal·lar perfectament la meva impressora triant el 
driver que pertoca.

Sort!

-- 
*--------------------------------------------------------------------*
| Pau Tallada Crespí              Linux User : #345498 |
| SIP URL : sip:pautallada@ekiga.net      GPG Key : 0xC2E6DD29 |
| Mail : pau_tallada AT telefonica DOT net              |
| Col·laborador de l'equip KDE en català : http://ca.i18n.kde.org/  |
*--------------------------------------------------------------------*

Attachment: pgpI6GPnLlRqq.pgp
Description: PGP signature


Reply to: