[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Fwd: Re: EpsonStylus C66]El dg 30 de 04 del 2006 a les 19:50 +0200, en/na Cubells va escriure:
> Hola Joan:
> 
> Com molt bé el Pau Tallada, no cal que instal·lis el gutenprint del
> unstable, tens un paquet per a la testing:
> http://packages.debian.org/testing/graphics/cupsys-driver-gutenprint
> 
> No et recomano instal·lar-te la unstable perquè pots acabar escaldat!
> Quan et posava l'enllaç per a la unstable era per donar-te informació a
> partir de la qual començar...
> 
> Resumint:
> A estable, testing i unstable pots fer servir cupsys-driver-gimpprint.
> A testing i unstable pots fer servir també cupsys-driver-gutenprint.
> 
> L'estrany és que amb el gimpprint i la impressora C64 no et funcioni.
> Ara no tinc cap Debian estable a mà, però a mi m'ha funcionat amb
> gimpprint i seleccionant la C64.
> Perquè a tu no??
> 
> Quan dius que no et funciona què vols dir? No imprimeix res en absolut?
> Imprimeix malament?
> Quina Debian tens, estable o testing?
> Quin escriptori tens??
> 
> Ja ens dius alguna cosa...
> 

Hola a tots:
Anem a veure si desboliquem la broca:
Tinc debian sarge , avui he instalat el cupsys-driver gutenprint i els
paquets que demanava que he llistat abans de la etch (testing).
He anat a http://localhost:631/ i he modificat el driver  per escollir
el de la c66:
 EpsonStylusC66 EPSON Stylus C66 - CUPS+Gutenprint v5.0.0-rc2
Description: Impresora de tinta en color
Location: /dev/usb/lp0
Printer State: idle, accepting jobs. 
Device URI: usb:/dev/usb/lp0

Continua sense funcionar , no imprimeix res de res , ni fulls de prova.
L'escritori és el gnome.
No serà un problema de permisos ? Hi ha quelcom que puga provar ?

Joan.
Reply to: