[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes amb k3bEn/na Pau Tallada Crespí ha escrit:

>en principi la incompatibilitat no era a nivell de binaris,
>sinó de llibreries (si no vaig molt errat)
>  
>

Efectivament!!Reply to: